e-pilepsy

Nye behandlinger er tilgjengelig. Snakk med oss om muligheten for anfallsfrihet.

Om e-pilepsy prosjektet

E-PILEPSY er et heleuropeisk prosjekt. Målet er å øke oppmerksomheten om og tilgjengeligheten av epilepsikirurgi på tvers av landegrensene. Kirurgi er en etablert behandlingsmetode for mennesker med farmakoresistent fokal epilepsi.

Om e-pilepsy

Hva er epilepsi?

Alle kan få epileptisk anfall. Omlag én av tjue får et slikt anfall i løpet av livet. Hos noen er det oppstått en forstyrret balanse mellom hemmende og fremmende impulser i deler (fokal epilepsi) eller hele hjernen (generalisert epilepsi). Dette kan føre til gjentatte anfall. Det er mange årsaker til slike forstyrrelser…

Epilepsi

Hva er epilepsikirurgi?

Den vanligste operasjonsmetoden ved epilepsi kalles resektiv kirurgi. Reseksjon betyr å fjerne det området i hjernen som forårsaker anfallene. Metoden kan bare brukes hos personer der anfallene starter i et bestemt område av hjernen, dvs. hos dem som har en fokal epilepsi.

Epilepsikirurgi