e-pilepsy

Det finns nya behandlingar. Prata med oss om möjligheten till anfallsfrihet.

Om e-pilepsy

E-PILEPSY är ett gemensamt europeiskt projekt, vars främsta syfte är att förbättra medvetenheten om och tillgängligheten till epilepsikirurgi i olika länder. Epilepsikirurgi är en etablerad behandling för vissa personer med fokal epilepsi där läkemedelsbehandling inte har lett till anfallsfrihet.

Om e-pilepsy

Vad är epilepsi?

Alla människor kan få ett epileptiskt anfall, och ungefär en av tjugo personer kommer att drabbas av ett anfall under sin livstid. Hos en del personer är dock balansen mellan hämmande och aktiverande system störd, och om detta drabbar hela eller stora delar av hjärnan uppkommer upprepade generaliserade anfall. Den störda balansen kan ha en mängd olika orsaker…

Epilepsi

Vad är epilepsikirurgi?

Den vanligaste operationstypen kallas resektiv epilepsikirurgi. Resektiv kirurgi innebär att man avlägsnar den del av hjärnan som orsakar anfall, vilket betyder att det kan endast användas hos människor där anfallen börjar i ett bestämt område i hjärnan. Detta kallas fokal epilepsi.

Epilepsikirurgi