e-pilepsy

Налице са нови възможности за лечение. Да поговорим за възможността да нямате повече пристъпи.

За проекта e-pilepsy

E-PILEPSY е общоевропейски проект, с основна цел подобряване на информираността и достъпа до хирургично лечение на епилепсията в различните страни. Епилептичната хирургия е установено лечение на лица с резистентни към лекарства фокални епилепсии.

За е-pilepsy

Какво представлява епилепсията?

Всеки от нас би могъл да получи епилептичен пристъп, а приблизително един на всеки двадесет души в хода на живота си може да има епилептичен пристъп. При някои хора, обаче, е нарушен балансът между подтискане и възбуда в мозъка, което води до поява на повтарящи се генерализиран пристъпи.  Това нарушение може да се дължи на различни причини …

Епилепсия

Какво представлява епилептичната хирургия?

Най-често извършваният тип мозъчна операция се нарича резективна мозъчна хирургия. При нея се отстранява частта от мозъка, която причинява пристъпите, което означава, че тя може да бъде прилагана само при пациенти, при които пристъпите започват от определена област на мозъка. Такава епилепсия се означава като фокална.

Епилептична хирургия