e-pilepsy

Er zijn nieuwe behandelingen beschikbaar. Bespreek met ons de mogelijkheid om aanvalsvrij te worden.

Over het e-pilepsie project

E-pilepsie is een Europees samenwerkingsproject dat als belangrijkste doel heeft om in veel verschillende landen de bekendheid met, en beschikbaarheid van, epilepsiechirurgie te verbeteren. Epilepsie chirurgie is een algemeen erkende behandelingsmogelijkheid voor patiënten met medicatie-resistente (“refractaire”) focale epilepsie.

Over e-pilepsy

Wat is epilepsie?

Ongeveer één op de twintig mensen zal gedurende zijn of haar leven een epileptische aanval doormaken; het kan ons allemaal overkomen. Bij sommige mensen is de balans tussen remming en prikkeling in de hersenen echter verstoord, waardoor herhaaldelijk epileptische aanvallen kunnen optreden. Deze balansverstoring kan verschillende oorzaken hebben… .

Epilepsie

Wat is epilepsie chirurgie?

De meest toegepaste vorm van epilepsiechirurgie is de zogenaamde “resectieve” hersenchirurgie. Hierbij wordt juist dat deel van de hersenen verwijderd dat de epileptische aanvallen veroorzaakt. Deze vorm van chirurgie kan dus alleen worden verricht bij patiënten bij wie de aanvallen beginnen in één bepaald gebied in de hersenen. We noemen dit focale epilepsie.

Epilepsie chirurgie